Ndriçimi ka një rëndësi thelbësore në mjediset e punës të orientuara drejt njohurive që përqendrohen te njerëzit: drita mund të kontribuojë ndjeshëm në cilësinë e dhomës dhe të mbështesë dialogun dhe përqëndrimin.

Ne ju tregojmë se si duken konceptet e ndriçimit që plotësojnë nevojat e një shoqërie dinamike.

BACK TO TOP