Në mjediset urbane, drita promovon jetën publike natën. Përveç nevojës për siguri ndriçimi gjatë natës përmbush edhe qëllime kulturore dhe tregtare.

Për shembull, kompanitë dhe institucionet, në mënyrë të habitshme shfaqin fasadat e tyre me dritë. Në këtë mënyrë, njerëzve u ofrohet orientim dhe njëkohësisht arkitektura paraqitet në mënyrë tërheqëse brenda hapësirës së saj urbane.

Disa ndërtesa kështu vendosen si pikë referimi në skenën e natës të qyteteve.

Krijoni vende tërheqëse me cilësi të lartë, përdorimin e ndjeshëm të dritës në ambientet e jashtme. Ndriçuesit e fortë nga Bauled me teknologjinë e saktë të ndriçimit LED sigurojnë investime afatgjata dhe të mbrojtura nga e ardhmja.

Në këtë mënyrë ne sjellim në harmoni nevojat e njerëzve dhe mjedisit gjatë natës.

Ne ju japim këshilla të dobishme se si të ndriçoni fasadat, shtigjet, pemët, urat dhe stacionet e trenit në mënyrë korrekte me ndriçuesit LED.

 

BACK TO TOP