Në këtë epokë të blerjeve në internet, forca e lindur e shitjes me pakicë pa recetë duhet të gjendet në përvojën reale, hapësinore të markave dhe mallrave. Drita jo vetëm që paraqet produktet por gjithashtu përcakton atmosferën dhe për këtë arsye forcon përvojat e drejtpërdrejta të blerjeve. Drita paraqitet në mënyra joshëse sipas sezonit për të zgjuar emocione të reja në lidhje me produktin.

Paraqitja unike e hapësirës dhe produkteve të saj me përdorimin e dritës siguron një komponent thelbësor në dialogun e saj me klientët.

BACK TO TOP