Ndriçim i brendshëm dhe i jashtëm për hotele, bare, restorante, ambiente Wellness, pishina, ambiente sportive dhe stadiume.

Projektet e gastronomisë sot janë një terren provë dhe platformë për ide, koncepte dhe prirje të reja:

Hotele, Restorante me temë apo bare të përkohshme: Çdo koncept i aplikuar në gastronomi kërkon një kornizë skenike për të mbartur dhe komunikuar temën përkatëse. Bauled ofron zgjidhje ndriçimi arkitektonik me një larmi opsionesh skenografike për dhomat që përcjellin clodhje dhe pritje miqësore.

BACK TO TOP