Çfarë e lidh shoqërinë tonë së bashku, e lejon atë të funksionojë dhe e bën atë të vlefshme për të jetuar.

Jo më pak ndërtesat komunale në të cilat lëvizin, mbledhin dhe shkëmbejnë informacion njerëzit si vizitorë, qytetarë ose politikanë. Ndërtesat për administratën publike, objektet arsimore, teatri, qendrat e kongresit, stacionet hekurudhore dhe aeroportet: arkitektura, pajisjet dhe gjendja e tyre pasqyrojnë nevojat dhe realitetin e një shoqërie.

Krijimi i veçorive të reja ose mirëmbajtja e strukturave ekzistuese siguron mundësi dhe përgjegjësi për planifikuesit dhe projektuesit. Kujdesi dhe cilësia në të gjitha aspektet e planifikimit janë vendimtare.

 Drita merr shumë më tepër sesa thjesht detyra funksionale - ajo gjithashtu përcakton karakterin dhe forcën simbolike përfaqësuese të ndërtesave publike.

BACK TO TOP