JEPI DRITE NGA BAULED ZYRES TUAJ

JEPI DRITE NGA BAULED ZYRES TUAJ

JEPI DRITE NGA BAULED ZYRES TUAJ

Sigurimi i ndriçimit “të mirë” mund të ndihmojë në minimizimin e lodhjes, e cila, nëse është e pranishme, mund të pengojë jo efikasitetin e një punonjësi. Lodhja duhet të trajtohet në shumë mënyra. Për një operator të një njësie të ekranit vizual , faktorët e ndriçimit që mund të ndihmojnë performancën përfshijnë një imazh të qartë të ekranit pa reflektime ose shkëlqim, dritën e përshtatshme të ambientit dhe një pamje për t’u parë. Ka gjithashtu dallime të mëdha në nevojat e individëve të moshave të ndryshme.

Standardet e ndriçimit ne zyra, duke përfshirë sa vijon:

Pajisjet dhe llambat fluoreshente të tavanit janë opsioni më themelor

Paraqitja e ndriçimit duhet të sigurojë një sasi të barabartë ndriçimi për të gjithë hapësirën e zyrës

Plotësoni boshllëqet me opsionet e ndriçimit

Rregulloni opsionet e ndriçimit për të minimizuar hijet